Jak to všechno začalo

Na konci května roku 2011 jsme se poprvé sešli na jediném hřišti na sídlišti Ďáblice. Naše nadšení pokračovalo a hráli jsme i v zimě na blízkém školním hřišti.

         Díky našemu zapálení pro pétanque jsme na podzim v naší oblíbené  hospůdce připravovali založení klubu.                       
Tak vznikla KULOVÁ OSMA. Teď už nám chybělo jenom hřiště.